Human Designers

Dialoog maakt goede wetenschap. En goede wetenschap verbetert het leven van mensen. In het najaar van 2021 organiseert UPV in samenwerking met Axcent een reeks van 5 coachingsessies, debatten en panelgesprekken waarin wetenschap, dialoog, humanisme en creatie centraal staan. Als man of vrouw van de 21ste eeuw krijg je de kans experten uit te dagen. Jij, als moderne human designer, reflecteert, stelt vragen, debatteert, schetst, ontwerpt en creëert workshops door en voor mensen.  

Sta jij met twee voeten in de 21ste eeuw en wil je van onze wereld een betere plek maken? Zie je uitdagingen en wil je ze aanpakken? Heb je een hart voor mens en wetenschap en wil je coach worden van ons project HUMAN2?

Schrijf je dan in voor ons traject! Je gaat als hedendaagse burger in dialoog met biologen, antropologen, urbanisten, ecologen en helpt meebouwen aan het humanisme van morgen. We starten vanuit het boek “Ethische keuzes voor de toekomst” van R. Cliquet en D. Avramov, dat je kort na inschrijving van het traject in je bus mag verwachten. Dit boek benadert de lange-termijnuitdagingen van de mens op een interdisciplinaire en holistische manier. De auteurs geven je een overzicht van de belangrijkste aspecten van de relatie tussen evolutie en moraliteit, een thema dat experten tijdens de vier panelgesprekken van het traject HUMAN2 ook uitvoerig zullen behandelen dit najaar. Het geeft ons als mens van de toekomst een aanzet tot reflectie: waar komen we vandaan en hoe kunnen we weloverwogen keuzes maken voor een betere toekomst.

Hierna creëer je, via intensieve begeleiding door UPV en Axcent, een workshop die je in februari 2022 mag voorstellen aan een breed publiek. Samen met experten ontwikkel je educatief materiaal voor jongeren en volwassenen dat aanzet tot reflectie en actie. Hoe kunnen we beter mens zijn? Samen met de experten zoek je antwoorden op deze vraag.

Zonder jou, geen wetenschap voor en door mensen. Geen wetenschap voor en door mensen, geen mens-zijn van morgen.  Of zoals Robert Cliquet het verwoordt in zijn boek: we doen het “Voor de kinderen van onze kinderen”.

Human designers

Max Schneider

Max Schneider is fotograaf en autodidact filosoof. Hij reflecteert over het samen leven, schrijft columns en opiniestukken en is lid van HV-denktank Kwintessens. Hij neemt, als human designer, deel aan het project om meerdere redenen: hij wil boeiende mensen met interessante invalshoeken ontmoeten, hij wil zich inzetten voor een project als HUMAN2 dat wetenschapspopularisering bevordert en hij hoopt, onder begeleiding van professionals, een zandkorreltje in de rivier van duurzaamheid te kunnen verleggen.
Max Schneider gelooft dat de planeet zichzelf zal redden, maar het met de mensheid wel eens slecht zou kunnen aflopen. Een pragmatische houding is wat we nu nodig hebben om planetaire problemen op te lossen.

Aline Willen

Aline Willen is filosofe van opleiding. Ze is mensenrechtenactiviste en buigt zich graag over heel uiteenlopende maatschappelijke thema’s waaronder gelijkheid, duurzaamheid en humanisme. Ze gelooft in de mogelijkheden van het HUMAN2-project dat tools aanreikt voor meer openheid, dialoog en emancipatie. De filosofe draagt haar steentje bij door te kiezen voor duurzame energie en groenere mobiliteit. Volgens haar heeft onze planeet nood aan meer menselijkheid en samenwerking in plaats van machtswellust en concurrentiedrift. Ze neemt deel aan HUMAN2 omdat ze vele uitdagingen en onbenutte kansen ziet in onze huidige samenleving. Door krachten te bundelen, kunnen oplossingen sneller om de hoek komen kijken. Ze vindt geloof in eigen kunnen en in dat van de groep (in de breedste zin van het woord) essentieel.

Julien Libbrecht

Julien Libbrecht is voormalig directeur van DGGZ. Hij is ook filosoof. Hij geeft les ethiek aan de Erasmushogeschool Brussel. Verder is Libbrecht lid van verschillende raden en werkgroepen. Hij is een gelukkige echtgenoot, een fiere vader en grootvader van drie kinderen en zeven kleinkinderen. Hij werkt mee aan HUMAN2 om de mens als soort en deze planeet een toekomst te geven. Hij houdt hierbij zijn kleinkinderen steeds in gedachten. De oplossing voor de huidige problemen zit volgens Libbrecht in een veranderende houding van de mens: bescheidener, minder macho, minder ego, meer gericht op de andere. Zelf eet hij minder vlees, vermijdt hij het vliegtuig en probeert hij zijn energie- en afvalverbruik te minderen. In dialoog met anderen neemt de filosoof een luisterende houding aan en tracht hij te redeneren vanuit het standpunt van de andere.